MOS Excel Associate

Prečo práve MOS Excel Associate?

Microsoft Excel je vysokokvalitný tabuľkový softvérový program a výkonný nástroj na vizualizáciu, analýzu údajov a realizáciu výpočtov pomocou dostupných vzorcov. Nové grafy a diagramy umožňujú prezentovať údaje pútavou formou s využitím formátovania, kriviek a tabuliek. Práve vďaka týmto prvkom je ľahšie údajom porozumieť. Znalosť mnohých týchto funkcií vám vie ušetriť mnoho času, ktorý môžete využiť praktickejšie.

Pre každého, kto sa chce naučiť efektívne spracovávať dáta v programe Microsoft Excel máme pripravený kurz MOS Excel Associate. Predstaví Vám kompletne všetky informácie, ktoré potrebujete získať najmä pre komplexné využívanie tohto programu, ale takisto aj pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky Exam MO-200. Kurz prebieha v slovenskom jazyku, avšak anglickej verzii programu Office 2019 a v blízkej budúcnosti Excel Office 365.

Naučíme vás vytvárať a upravovať zošit s viacerými listami, používať grafické prvky na vizuálne znázornenie údajov. Príklady takýchto pracovných zošitov zahŕňajú profesionálne vyzerajúce rozpočty, finančné výkazy, grafy, výkonnosti tímu, predajné faktúry, denníky na zadávanie údajov a pod. Od uchádzačov sa očakáva, že preukážu správne použitie hlavných funkcií programu Excel a samostatne dokončia úlohy.

Certifikuj sa a firmy sa o teba pobijú!

Náš kurz je postavený tak, aby osoba, ktorá získa tento certifikát, preukázala kompetencie na úrovni priemyselného asistenta a bola pripravená vstúpiť na trh práce. Aby bola pre teba certifikačná skúška užitočnejšia, jednotlivé úlohy sa nahradili komplexným projektovým testovaním. Výsledkom ktorého je nadobudnutie vedomostí formou „čo sa teoreticky naučím, to v praxi otestujem“.

Príď si po certifikát!

Certifikačný program spravuje spoločnosť Certiport, ktorá je známym poskytovateľom učebných zdrojov a certifikátov. Spoločnosť BrainIT patrí medzi autorizované testovacie centrá spoločnosti Certiport. BrainIT Academy ponúka jedinečnú príležitosť absolvovať kurz aj certifikačnú skúšku priamo v našom testovacom centre.

Pre viac informácii o obsahu kurzu, mieste konania, ale aj možnostiach preplatenia kliknite tu.

Zdroje:

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/excel#coreui-contentrichblock-m3gqkiw
https://academy.brainit.sk/kurz/microsoft-excel/
https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/mo-200
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Microsoft/MOS/Certify/Excel.aspx