MOS PowerPoint Associate

Prečo práve MOS PowerPoint Associate?

PowerPoint je prezentačný softvér od spoločnosti Microsoft, ktorý používateľom umožňuje vytvárať pútavé prezentácie pozostávajúce z jednotlivých snímok, ktoré môžu obsahovať text, grafiku, animácie, efekty, zvuk, hypertextové odkazy a iné objekty.

Ak chcete uspieť, musíte si uvedomiť, že príprava skvelej prezentácie je zložitý proces, ktorý musí byť do detailu premyslený. Napriek tomu, väčšina ľudí stále verí v to, že prezentácia je len text „naliaty“ do PowerPointu doplnená o pekné obrázky či animácie. Opak je však pravdou.

Certifikácia PowerPoint Associate preukazuje spôsobilosť vytvárať, upravovať a vylepšovať prezentácie, vkladať a formátovať tvary, vytvárať obsah prezentácií a používať prechody či animácie. Medzi príklady patria najmä prezentácie na profesionálnej úrovni zamerané na predaj, školenia zamestnancov, inštruktážne materiály a prezentácie v kioskoch.

Naučíme Vás vytvoriť interaktívne prezentácie a používať všetky funkcie, ktoré program MS PowerPoint ponúka. Kurz poskytujeme na základnej úrovni PowerPoint Associate. Všetky nadobudnuté informácie využijete nie len vo svojom pracovnom živote, ale aj pri absolvovaní certifikačnej skúšky. Kurz prebieha v slovenskom jazyku, avšak anglickej verzii programu Office 2019 a v blízkej budúcnosti taktiež vo verzii PowerPoint Office 365. Dokážte, že máte zručnosti potrebné na to, aby ste z programu PowerPoint vyťažili čo najviac.

Pre koho je kurz určený ?

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem získať rozsiahle vedomosti o programe PowerPoint. Jedinečnou výhodou pre kandidátov, ktorí sa zúčastňujú na novej certifikačnej skúške PowerPoint, je komplexný formát testovania založený na projektoch. Výsledkom ktorého je nadobudnutie vedomostí formou „čo sa teoreticky naučím, to v projekte otestujem“.

Náš kurz je postavený tak, aby ste získali tento certifikát a preukázali kompetencie na úrovni odborného asistenta a boli tak pripravený vstúpiť na trh práce. Vďaka tomuto kurzu dokážete preukázať správne používanie hlavných funkcií programu PowerPoint a dokážete samostatne vykonávať úlohy.

Príď sa certifikovať!

Certifikačný program spravuje spoločnosť Certiport, ktorá je známym poskytovateľom učebných zdrojov a certifikátov. Spoločnosť BrainIT patrí medzi autorizované testovacie centrá spoločnosti Certiport. BrainIT Academy ponúka jedinečnú príležitosť absolvovať kurz aj certifikačnú skúšku priamo v našom testovacom centre.

Pre viac informácii o obsahu kurzu, mieste konania, ale aj možnostiach preplatenia kliknite tu.

Odkazy:

https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/mos-powerpoint-2019/
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Microsoft/MOS/Certify/PowerPoint
https://academy.brainit.sk/kurz/microsoft-powerpoint/