Microsoft Office Specialist

Vynikni a buď povšimnutý!

Microsoft Office Specialist (MOS) je celosvetovo uznávaný certifikát, ktorý poskytuje popredné hodnotenie zručností a vedomostí prostredníctvom nového projektového testovania, založeného na praktických úlohách zo skutočného sveta. Dokončenie kurzu vám garantuje, že sa z vás stane expert v oblasti kancelárskych balíkov Microsoft Office.

Prečo práve kurz Microsoft Office Specialist?

Mnoho používateľov využíva sadu balíka Microsoft Office, v skutočnosti väčšina týchto používateľov nevyužíva ani 10% ponúkaných nástrojov od spoločnosti Microsoft. Pod vedením skúseného lektora preskúmate vyspelú radu možností, ktorými si vaša organizácia maximalizuje efektivitu a produktivitu.

Štúdia IDC poukazuje na to, že 43% náborových manažérov súhlasilo s investíciami do rozvoja zamestnancov. Certifikácia Office Specialist pre zamestnancov zvyšuje pravdepodobnosť, že sa budú viac venovať svojej práci, sú efektívnejší, rastú v odbornosti a preberajú iniciatívu pri napredovaní. Po certifikovaní nadobudnú pracovníci sebaistotu pracovať aj na náročnejších zadaniach.

Certifikácia MOS:

  • zvyšuje študentom tzv. akademický výkon, čím ich pripravuje na pracovnú pozíciu,
  • maximalizuje efektivitu a produktivitu organizácie,
  • podporuje rast kariéry zamestnancov,
  • poskytuje pedagógom cielené školeniapodporu na každom kroku,
  • pripravuje uchádzačov na zamestnanie, upevňuje ich postavenie v znalostiach, ktoré zamestnávateľ vyžaduje.

Vyskúšaná a overená cesta k úspechu

Prostredníctvom komplexného riešenia poskytovateľa certifikácii Certiport, sa môžete na certifikáciu Microsoft Office Specialist pripraviť pomocou prispôsobených učebných materiálov a praktických testov. Spoločnosť Brain:IT patrí medzi autorizované testovacie centrá spoločnosti Pearson VUE a Certiport. Vďaka tomu vám Brain:IT Academy prináša možnosť absolvovať certifikačnú skúšku priamo v jednom z testovacích centier. Táto skúška je schválená spoločnosťou Microsoft.

Certifikácia od spoločnosti Microsoft dáva študentom, zamestnancom a kandidátom na pracovné pozície možnosť naplniť svoje ambície a realizovať svoj potenciál. Poskytne nástroje na budovanie svetlejšej budúcnosti a pripraví ťa na úspešnú kariéru.