TOGAF

The Open Group Architecture Framework

Snažíme sa neustále napredovať, a to nie len ako IT spoločnosť, ale predovšetkým podporujeme v napredovaní a vzdelávaní našich zamestnancov, aby boli čo najkompetentnejší pre rôzne náročné úlohy v IT projektoch. Ďalším certifikátom, ktorým sa naši môžu zamestnanci pochváliť, je TOGAF®.

Čo je TOGAF®?

TOGAF je označenie pre The Open Group Architecture Framework. Ide o najpopulárnejší otvorený a voľne šíriteľný framework pre návrh a vývoj Enterprise Architektúry. Vlastníkom tejto knižnice je organizácia The Open Group. Zodpovedá za rozvoj metodiky a akreditáciu trénerov.

TOGAF® je medzinárodne uznávaný framework pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry s využitím best practices. Reprezentuje podnikovú architektúru, respektíve odporúčania, ako postupovať pri návrhu aplikačnej a dátovej architektúry či hardvérovej infraštruktúry, teda toho, ako budovať jednotlivé časti tejto architektúry, služieb, konektivít, strategických pohľadov a pod.

TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry – business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí ČO riešiť, AKO to dosiahnuť a aké výstupy generovať.

Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (podniková architektúra) je všeobecný pojem pre metódy, road-mapy, diagramy, procesy a produkty. S ich pomocou dokážete vymodelovať aktuálny stav organizácie (AS IS) a rovnako vytvoriť cieľ, budúci model či podobu organizácie (TO BE stav) pre efektívnejší a lepší systém riadenia.

Využitie TOGAF®

Najväčšou hodnotou certifikácie TOGAF je tá, že s jeho pomocou je možné naplánovať prechod od existujúceho stavu k lepšiemu, resp. k očakávanému. Na čo sa TOGAF využíva v praxi?

  • plánovanie projektov na tvorbu, vývoj a realizáciu podnikovej architektúry
  • riadenie a ovládanie realizačných projektov a zmien z pohľadu Business/IT architektúry
  • príprava prostredia podnikovej architektúry podniku
  • evidencia, použitie a údržba architektonického materiálu podrobnejšie popisujúceho organizáciu

TOGAF Foundation

TOGAF Foundation (certifikát úrovne 1) absolventom zabezpečí základnú znalosť terminológie, vysvetľuje štruktúru architektúry a základné pojmy TOGAF. Rovnako ozrejmí aj princípy Enterprise Architektúry a prínosy metodiky TOGAF. Cieľom učenia na tejto úrovni je znalosť a porozumenie.

Certifikát úrovne 1 je určený predovšetkým pre architektov systémov, manažérov, ktorí hľadajú štandard v oblasti Enterprise Architecture a projektových manažérov zodpovedných za návrh, vývoj, implementáciu a správu systémov.

TOGAF Certified

Cieľom certifikovaného kurzu TOGAF Level 2, ktorý sa zároveň označuje ako TOGAF Certified, je potvrdenie, že absolventi úrovne TOGAF Foundation sú schopní analyzovať, navrhovať a implementovať pravidlá i odporúčania platné pre Enterprise Architecture. Kurz je viac zameraný na praktické znalosti na rozdiel od základného levelu Foundation.

V rámci prípravy na certifikáciu sa riešia rôzne prípadové štúdie, návrhy a optimalizácie podnikovej infraštruktúry a aplikačnej a dátovej architektúry. Tento kurz je určený predovšetkým pre architektov IT systémov, projektových manažérov zodpovedných za rozvoj podnikovej architektúry, manažérom a ďalším profesionálom, ktorí hľadajú framework pre návrh a implementáciu Enterprise Architektúry.

Neváhajte a prečítajte si aj o iných certifikátoch, ako ARCHIMATE alebo PRINCE2, ktoré sme získali!

Zdroje:

https://www.tcox.sk/togaf/ako-zacat/
https://www.potifob.sk/TOGAF
https://www.tcox.sk/togaf/kurz/togaf-foundation-and-certified/
https://www.tcox.sk/togaf/certifikacia/
https://www.youtube.com/watch?v=pHqN6BSygIQ