Vzdelávanie, ktoré tvorí Vašu budúcnosť.

V Brain:IT Academy ponúkame kurzy a certifikačné skúšky v IT oblasti zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností a znalostí. Brain:IT je jednou z TOP spoločností v oblasti IT technológií a keďže rastieme v každom smere, rozhodli sme sa podeliť o naše skúsenosti a vedomosti prostredníctvom Brain:IT Academy a pomôcť tak zlepšiť Vašu budúcnosť. Všetky naše IT kurzy a certifikačné skúšky máte možnosť získať zadarmo.

Naša ponuka

Kurzy

V Brain:IT Academy ponúkame množstvo odborných kurzov, vďaka ktorým zvýšime Vašu kvalifikáciu,
odbornosť a posunieme Vás vpred. Kurzami budú sprevádzať kvalifikovaní lektori s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. 

Certifikácie

Vďaka medzinárodne uznávaným certifikátom budete kariérne rásť a vo Vašom pracovnom živote sa otvoria nové možnosti. Ponúkame široké portfólio certifikačných skúšok pod záštitou uznávaných partnerov.

Brain:IT Academy je zapojená do národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Všetky naše certifikované kurzy spadajú pod oblasť digitalizácie a sú týmto projektom podporované.
Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie.
V skratke povedané, všetky IT kurzy a certifikačné skúšky dostanete zadarmo.

Partneri Brain:IT Academy

Pearson VUE

Vďaka spolupráci s Pearson VUE sme súčasťou siete testovacích a certifikačných centier pôsobiacich celosvetovo na medzinárodnej úrovni. V oblasti počítačového testovania informačných technológií je Pearson VUE celosvetovou jednotkou.

pearson vue logo

Certiport

Certiport je popredným poskytovateľom služieb v oblasti vývoja, organizovania a poskytovania certifikačných skúšok. Skúšky Certiport sú poskytované prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 14 000 autorizovaných testovacích centier Certiport po celom svete, ktorej súčasťou je aj Brain:IT Academy.

certiport

Microsoft

Spoločnosť Microsoft vyvíja, vyrába a licencuje celosvetovo širokú škálu produktov a patrí k celosvetovo najväčším spoločnostiam. Ako držiteľ statusu Microsoft Silver Partner je naša spoločnosť súčasťou 5% najlepších partnerov spoločnosti Microsoft na celom svete.

microsoft logo

Partneri z akademickej sféry

Fakulta riadenia a informatiky je jednou zo 7 fakúlt Žilinskej univerzity. Fakulta študentom poskytuje štúdium v oblastiach ako Informatika, Manažment a Počítačové inžinierstvo. Tieto oblasti prepája v programe Informatika a riadenie. Od roku 2022 je Brain:IT generálnym partnerom FRI UNIZA.

fri uniza

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií je jednou z prvých fakúlt na Žilinskej univerzite v Žiline so zameraním na informačné a telekomunikačné technológie, elektrotechniku a iné. V máji 2022 sa spoločnosť Brain:IT stala zlatým partnerom FEIT UNIZA.

feit uniza
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti medicínskeho vzdelávania doma i vo svete.
jlf uk

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?