Vzdelávanie, ktoré tvorí Vašu budúcnosť.

V Brain:IT Academy ponúkame kurzy a certifikačné skúšky v IT oblasti zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností a znalostí. Brain:IT je jednou z TOP spoločností v oblasti IT technológií a keďže rastieme v každom smere, rozhodli sme sa podeliť o naše skúsenosti a vedomosti prostredníctvom Brain:IT Academy a pomôcť tak zlepšiť Vašu budúcnosť. V prípade vyhlásenia výzvy je možnosť naše IT kurzy prefinancovať prostredníctvom dotácií.

Naša ponuka

Kurzy

V Brain:IT Academy ponúkame množstvo odborných kurzov, vďaka ktorým zvýšime Vašu kvalifikáciu,
odbornosť a posunieme Vás vpred. Kurzami budú sprevádzať kvalifikovaní lektori s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. 

Certifikácie

Vďaka medzinárodne uznávaným certifikátom budete kariérne rásť a vo Vašom pracovnom živote sa otvoria nové možnosti. Ponúkame široké portfólio certifikačných skúšok pod záštitou uznávaných partnerov.

Brain:IT Academy je zapojená do národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Všetky naše certifikované kurzy spadajú pod oblasť digitalizácie a sú týmto projektom podporované.
Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie.
V skratke povedané, všetky IT kurzy a certifikačné skúšky dostanete zadarmo.

Program Microsoft Office Specialist (MOS) Vám ponúka širokú ponuku kvalitných kurzov od spoločnosti Microsoft ako Word, Excel, Powerpoint, Outlook a Access.
logo microsoft office

Expertné IT kurzy

Kurz ISTQB Foundation Level

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) poskytuje základné znalosti, ktoré sú potrebné na účinné testovanie softvérových aplikácii, odstraňovanie chýb a následné zlepšovanie kvality softvéru.
Logo ISTQB

Kurz TOGAF 9.2

TOGAF je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. TOGAF prepája všetky domény podnikovej architektúry.
Logo TOGAF

Kurz UML Foundation level

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).
Logo UML

Kurz PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je metodika projektového riadenia, využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.
Logo PRINCE2

MOS Associate

Microsoft Office Specialist: Associate certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel, PowerPoint alebo Outlook na úrovni mierne pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

microsoft word, excel, powerpoint a outlook kurz
 • MO-100 Microsoft Word 2019
 • MO-200 Microsoft Excel 2019
 • MO-300 Microsoft PowerPoint 2019
 • 10-400 Microsoft Outlook 2019

MOS Expert

Microsoft Office Specialist: Expert certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel alebo Access na úrovni pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

Icon word, excel, access
 • MO-101 Microsoft Word Export 2019
 • MO-201 Microsoft Excel Export 2019
 • MO-500 Microsoft Access Export 2019

Certifikácia ISTQB

ISQB certifikácia je jedna z najznámejších v oblasti testovania softvéru. V ponuke máme základnú úroveň. Prebieha v anglickom jazyku.

 • CTFL_ISTQB Certified Tester Foundation Level
Logo ISTQB

Certifikácia UML

UML certifikácia ako nástroj na vizualizáciu softvéru overuje znalosti štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Prebieha v anglickom jazyku.

 • OMG-OCUP-FOUND100
Logo UML

Certifikácia TOGAF

Certifikácia TOGAF overuje na základnej úrovni teoretické a na pokročilej úrovni praktické znalosti TOGAF. Prebieha v anglickom jazyku.

 • OG0-091 TOGAF Part 1
 • OG0-091 TOGAF Part 2
 • OG0-093 TOGAF Combinated Part 1 a Part 2
Logo TOGAF

Partneri Brain:IT Academy

Pearson VUE

Vďaka spolupráci s Pearson VUE sme súčasťou siete testovacích a certifikačných centier pôsobiacich celosvetovo na medzinárodnej úrovni. V oblasti počítačového testovania informačných technológií je Pearson VUE celosvetovou jednotkou.

pearson vue logo

Certiport

Certiport je popredným poskytovateľom služieb v oblasti vývoja, organizovania a poskytovania certifikačných skúšok. Skúšky Certiport sú poskytované prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 14 000 autorizovaných testovacích centier Certiport po celom svete, ktorej súčasťou je aj Brain:IT Academy.

certiport

Microsoft

Spoločnosť Microsoft vyvíja, vyrába a licencuje celosvetovo širokú škálu produktov a patrí k celosvetovo najväčším spoločnostiam. Ako držiteľ statusu Microsoft Silver Partner je naša spoločnosť súčasťou 5% najlepších partnerov spoločnosti Microsoft na celom svete.

microsoft logo

Partneri z akademickej sféry

Fakulta riadenia a informatiky je jednou zo 7 fakúlt Žilinskej univerzity. Fakulta študentom poskytuje štúdium v oblastiach ako Informatika, Manažment a Počítačové inžinierstvo. Tieto oblasti prepája v programe Informatika a riadenie. Od roku 2022 je Brain:IT generálnym partnerom FRI UNIZA.

fri uniza

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií je jednou z prvých fakúlt na Žilinskej univerzite v Žiline so zameraním na informačné a telekomunikačné technológie, elektrotechniku a iné. V máji 2022 sa spoločnosť Brain:IT stala zlatým partnerom FEIT UNIZA.

feit uniza
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti medicínskeho vzdelávania doma i vo svete.
jlf uk

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?