Kurz TOGAF

Metodika TOGAF® popisuje spôsob, ako strategicky a dlhodobo riadiť a plánovať IT architektúru v spoločnosti.
logo togaf kurz

Čo ponúkame?

TOGAF® je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. Používa sa po celom svete vrátane Slovenskej republiky. TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry – business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí „čo“ riešiť, „ako“ to dosiahnuť a aké výstupy (deliverables) generovať.

Pre TOGAF® kľúčová metóda ADM – Architecture Development Method zahŕňa procesy:

 • plánovanie projektov na tvorbu, vývoj a realizáciu podnikovej architektúry
 • riadenie a ovládanie realizačných projektov a zmien z pohľadu Business / ICT architektúry.

Rámec TOGAF® ďalej dáva k dispozícii techniky, postupy a nástroje pre:

 • prípravu prostredia podnikovej architektúry podniku
 • evidenciu, použitie a údržbu architektúrneho materiálu podrobnejšie popisujúceho organizáciu.

Na konci kurzu

Po ukončení kurzu TOGAF 9 Foundation a TOGAF 9 Certified je možnosť absolvovať certifikačnú skúšku na príslušnej úrovni a získať tak medzinárodne uznávaný certifikát.

Viac o certifikáciách a cene certifikačných skúšok zistíte TU.

iso/iec 27001

Kto vedie nami ponúkané kurzy TOGAF?

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner – akreditované školiace centrum The Open Group. Školenia vedú skúsení českí lektori s dlhoročnou praxou v odbore, ktorí sú držiteľmi certifikácií TOGAF® Foundation / Certified. Certifikačné skúšky (v rozhraní IBT Prometric®) účastníci skladajú pod dohľadom certifikovaného proctora The Open Group.

TOGAF 9.2 Foundation

TOGAF 9.2 Certified

Pre koho je TOGAF?

 • ICT, business, enterprise, solution analytici a architekti,
 • projektoví manažéri,
 • špecialisti nákupu,
 • corporate legal / risk management špecialisti,
 • strategický a vrcholový manažment.

Vstupné požiadavky pre kurz a certifikáciu TOGAF

 • základný prehľad v architektúre (ICT, business, security) / quality assurance / projektovom riadení / prevádzke služieb
 • pokročilá znalosť angličtiny – školiace materiály a certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku
 • plná koncentrácia a pozornosť v priebehu školenia, ochota k interakcii pri preberaní látky, proaktívny prístup, spolupráca
 • zodpovedná časová investícia do príprav a samostatných cvičení zadaných lektorom

Možnosť preplatenia

Tento kurz je možne preplatiť prostredníctvom aktuálneho programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov vyplňte tento formulár.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?