TOGAF Enterprise Architecture (TOGAF 10)

Metodika TOGAF je široko používaný štandard pre vývoj podnikovej architektúry (EA) . Poskytuje komplexný prístup k návrhu, plánovaniu, implementácii a správe podnikovej architektúry.

TOGAF Enterprise Architecture Foundation

V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

TOGAF Enterprise Architecture Practitioner

V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Najbližší termín kurzu EA Foundation

16.7. – 17.7.2024  prezenčne Žilina/online

Organizácia kurzu

Kurz prebieha online pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Čo ponúkame?

Kurz TOGAF Enterprise Architecture Foundation na základnej úrovni pripraví absolventa na certifikačnú skúšku OGEA-101:TOGAF® Enterprise Architecture Part1. Táto základná úroveň Vám poskytne základné znalosti a porozumenie podnikovej architektúry pomocou metodiky TOGAF. Získate komplexné pochopenie toho, ako môže Enterprise Architecture efektívne slúžiť potrebám organizácie. Úroveň TOGAF Enterprise Architecture Foundation je predpokladom pre pokračovanie na nasledujúcej úrovni TOGAF Enterprise Architecture Practitioner.

V Brain:IT Academy Vám ponúkame prostredníctvom nášho kurzu možnosť získať všetky potrebné vedomosti pre túto certifikáciu a následne máte možnosť absolvovať aj samotnú certifikačnú skúšku v našom oficiálnom certifikačnom stredisku na pobočke v Žiline alebo Bratislave.​

Kurz je vhodný pre IT architektov, manažérov ako aj projektových manažérov, ktorí sa venujú podnikovej architektúre.

Obsah kurzu

 • princípy Enterprise Architecture a TOGAF Standard
 • základná terminológia normy TOGAF
 • cyklus metódy vývoja architektúry (ADM
 • rôzne dostupné techniky na uľahčenie aplikácie ADM
 • používanie ADM metód
 • ako Architecture Governance prispieva k rozvoju architektúry
 • obsah architektúry, ktorý zahŕňa výstupy vytvorené počas implementácie ADM.

Požadované znalosti

 • základný prehľad v podnikovej architektúre
 • pokročilá znalosť angličtiny – certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku

Cieľová skupina

 • projektoví architekti
 • enterprise architekti
 • projektoví manažéri
 • strategický a vrcholový manažment
 • solution analytici 
 • risk management špecialisti
 • programátor​i

Lektor

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner. Kurz vedie skúsený lektor s dlhoročnou praxou v odbore, ktorý je držiteľom certifikácií TOGAF Foundation/ Practicioner.

Čo ponúkame?

Kurz TOGAF Enterprise Architecture Practitioner na pokročilej úrovni pripraví absolventa na certifikačnú skúšku OGEA-102:TOGAF® Enterprise Architecture Part2. Zameriava sa na schopnosť vyvíjať, udržiavať a používať podnikové architektúry podľa TOGAF ADM. Táto úroveň je zameraná na praktické cvičenia, pomocou ktorých si osvojíte nadobudnuté vedomosti pre implementáciu podnikovej architektúry.

V Brain:IT Academy Vám ponúkame prostredníctvom nášho kurzu možnosť získať všetky potrebné vedomosti pre túto certifikáciu a následne máte možnosť absolvovať aj samotnú certifikačnú skúšku v našom oficiálnom certifikačnom stredisku na pobočke v Žiline alebo Bratislave.​

Obsah kurzu

 • aplikácia techniky riadenia zainteresovaných strán
 • implementácia fázy Architecture Vision vrátane jej aplikovateľných techník
 • implementácia metódy vývoja architektúry (ADM) fázy B, C a
 • implementácia ADM fáz E, F a G
 • implementácia riadenia zmien architektúry
 • riadenie požiadaviek na architektúru
 • podpora práce ADM s použiteľnými technikami
 • použitie úrovní architektúry
 • rámec obsahu architektúry

Požadované znalosti

 • znalosť Togaf Foundation Level
 • pokročilá znalosť angličtiny – certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku

Cieľová skupina

 • IT architekti​
 • IT konzultanti
 • vrcholový manažment
 • IT manažment
 • programátori​​

Lektor

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner. Kurz vedie skúsený lektor s dlhoročnou praxou v odbore, ktorý je držiteľom certifikácií TOGAF Foundation/ Practicioner.

Kurz prebieha prezenčne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Čo ponúkame?

Kurz TOGAF Enterprise Architecture Foundation na základnej úrovni pripraví absolventa na certifikačnú skúšku OGEA-101:TOGAF® Enterprise Architecture Part1. Táto základná úroveň Vám poskytne základné znalosti a porozumenie podnikovej architektúry pomocou metodiky TOGAF. Získate komplexné pochopenie toho, ako môže Enterprise Architecture efektívne slúžiť potrebám organizácie. Úroveň TOGAF Enterprise Architecture Foundation je predpokladom pre pokračovanie na nasledujúcej úrovni TOGAF Enterprise Architecture Practitioner.

V Brain:IT Academy Vám ponúkame prostredníctvom nášho kurzu možnosť získať všetky potrebné vedomosti pre túto certifikáciu a následne máte možnosť absolvovať aj samotnú certifikačnú skúšku v našom oficiálnom certifikačnom stredisku na pobočke v Žiline alebo Bratislave.​

Kurz je vhodný pre IT architektov, manažérov ako aj projektových manažérov, ktorí sa venujú podnikovej architektúre.

Obsah kurzu

 • princípy Enterprise Architecture a TOGAF Standard
 • základná terminológia normy TOGAF
 • cyklus metódy vývoja architektúry (ADM
 • rôzne dostupné techniky na uľahčenie aplikácie ADM
 • používanie ADM metód
 • ako Architecture Governance prispieva k rozvoju architektúry
 • obsah architektúry, ktorý zahŕňa výstupy vytvorené počas implementácie ADM.

Požadované znalosti

 • základný prehľad v podnikovej architektúre
 • pokročilá znalosť angličtiny – certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku

Cieľová skupina

 • projektoví architekti
 • enterprise architekti
 • projektoví manažéri
 • strategický a vrcholový manažment
 • solution analytici 
 • risk management špecialisti
 • programátor​i

Lektor

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner. Kurz vedie skúsený lektor s dlhoročnou praxou v odbore, ktorý je držiteľom certifikácií TOGAF Foundation/ Practicioner.

Čo ponúkame?

Kurz TOGAF Enterprise Architecture Practitioner na pokročilej úrovni pripraví absolventa na certifikačnú skúšku OGEA-102:TOGAF® Enterprise Architecture Part2. Zameriava sa na schopnosť vyvíjať, udržiavať a používať podnikové architektúry podľa TOGAF ADM. Táto úroveň je zameraná na praktické cvičenia, pomocou ktorých si osvojíte nadobudnuté vedomosti pre implementáciu podnikovej architektúry.

V Brain:IT Academy Vám ponúkame prostredníctvom nášho kurzu možnosť získať všetky potrebné vedomosti pre túto certifikáciu a následne máte možnosť absolvovať aj samotnú certifikačnú skúšku v našom oficiálnom certifikačnom stredisku na pobočke v Žiline alebo Bratislave.​

Obsah kurzu

 • aplikácia techniky riadenia zainteresovaných strán
 • implementácia fázy Architecture Vision vrátane jej aplikovateľných techník
 • implementácia metódy vývoja architektúry (ADM) fázy B, C a
 • implementácia ADM fáz E, F a G
 • implementácia riadenia zmien architektúry
 • riadenie požiadaviek na architektúru
 • podpora práce ADM s použiteľnými technikami
 • použitie úrovní architektúry
 • rámec obsahu architektúry

Požadované znalosti

 • znalosť Togaf Foundation Level
 • pokročilá znalosť angličtiny – certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku

Cieľová skupina

 • IT architekti​
 • IT konzultanti
 • vrcholový manažment
 • IT manažment
 • programátori​​

Lektor

Kurzy TOGAF, ktoré ponúkame, realizuje náš obchodný partner. Kurz vedie skúsený lektor s dlhoročnou praxou v odbore, ktorý je držiteľom certifikácií TOGAF Foundation/ Practicioner.

Na konci kurzu

Po ukončení kurzu TOGAF Enterprise Architecture Foundation alebo Practicioner máte možnosť absolvovať certifikačnú skúšku v anglickom jazyku, ktorá je medzinárodné uznávaná.

Viac o certifikáciách a cene certifikačných skúšok zistíte TU.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento formulár.