Expertné IT kurzy

Ponúkame Vám kurzy , ktoré Vás posunú medzi expertov nie len v IT oblasti.

ISTQB

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) je jeden z najznámejších, medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti testovania softvérových aplikácii a zároveň je považovaná za najkompetentnejšiu certifikáciu pre softvérových testerov na celom svete.

TOGAF

TOGAF® je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. Používa sa po celom svete vrátane Slovenskej republiky. TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry – business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí „čo“ riešiť, „ako“ to dosiahnuť a aké výstupy generovať.

Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk (notácie) pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. UML bol pôvodne vytvorený firmou Rational Software (teraz súčasť firmy IBM) v spolupráci s ďalšími partnermi. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je metodika projektového riadenia, využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?