Expertné IT kurzy

Ponúkame Vám kurzy , ktoré Vás posunú medzi expertov nielen v IT oblasti.

ArchiMate 3 Foundation 

ArchiMate je štandardizovaný modelovací jazyk, ktorý slúži na modelovanie podnikovej architektúry.

ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL 4.0)

Akreditovaný kurz ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) poskytuje základné znalosti, ktoré sú potrebné na účinné testovanie softvérových aplikácii, odstraňovanie chýb a následné zlepšovanie kvality softvéru.

TOGAF Enterprise Architecture

TOGAF Enterprise Architecture Foundation a Practitioner je  založený na štandarde TOGAF 10. vydanie. Jedná sa o medzinárodný rámec používaný na navrhovanie a správu podnikovej architektúry.
Logo TOGAF

UML Foundation

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).
Logo UML

Projektové riadenie

Kurz Projektové riedenie vychádza zo základov metodiky PRINCE, korá je využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Kurz rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.