Expertné IT kurzy

Ponúkame Vám kurzy , ktoré Vás posunú medzi expertov nielen v IT oblasti.

Kurz ArchiMate 3 Foundation 

ArchiMate je štandardizovaný modelovací jazyk, ktorý slúži na modelovanie podnikovej architektúry.

Kurz ITIL 4 Foundation

Rámec ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v preklade knižnica infraštruktúry informačných technológií je súbor najlepších skúseností z praxe (best practice) z oblasti riadenia IT služieb.

Kurz ISTQB Foundation v4.0

Akreditovaný kurz ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) poskytuje základné znalosti, ktoré sú potrebné na účinné testovanie softvérových aplikácii, odstraňovanie chýb a následné zlepšovanie kvality softvéru.

TOGAF Enterprise Architecture

TOGAF Enterprise Architecture Foundation a Practitioner je  založený na štandarde TOGAF 10. vydanie. Jedná sa o medzinárodný rámec používaný na navrhovanie a správu podnikovej architektúry.
Logo TOGAF

Kurz UML Foundation

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).
Logo UML

Kurz PRINCE2 Foundation

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je metodika projektového riadenia, využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.
Logo PRINCE2