Bezplatné kurzy cez výzvu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Možnosť financovania vzdelávacích kurzov pre nezamestnaných, zamestnaných a rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez projekt Zručnosti pre trh práce vyplňte tento formulár.

Chceš sa zadarmo vzdelávať?

PREPLAŤ SI KURZ CEZ PROJEKT - ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Určený je pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných a pre ľudí na materskej/rodičovskej dovolenke. Cieľom je podporiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a adaptabilitu osôb z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie a vzdelávania. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný ako nezamestnaný, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť.

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete TU.

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete TU.

Čo mám spraviť aby som mal kurz cez ÚPSVaR zadarmo?

1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové zručnosti?

3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.

4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.

Všetky kurzy Brain:IT Academy spĺňajú kritéria projektu Zručnosti pre trh práce.

Moderný pracovník v kancelárii

Balík 7 kurzov pre efektívnu prácu v kancelárii. Kybernetická bezpečnosť, balík MS Office a nespočetné množstvo informácii, získate po úspešnom absolvovaní tejto novinky z našej ponuky.

Moderný pracovník v kancelárii

 • MS EXCEL
 • MS POWERPOINT
 • MS WORD
 • ONEDRIVE
 • MS OUTLOOK
 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
 • ELEKTRONICKÝ PODPIS

Microsoft Office Specialist

Prinášame Vám možnosť ako stať sa špecialistom pre balík Microsoft Office.

Microsoft Office Specialist

 • MS EXCEL
 • MS POWERPOINT
 • MS WORD
 • MS OUTLOOK
 • MS ACCESS

Expertné IT kurzy

Ponúkame Vám kurzy, ktoré vás posunú medzi expertov nielen v IT oblasti.

Expertné IT kurzy

 • ISTQB
 • UML
 • TOGAF
 • Projektové riadenie
 • ARCHIMATE 3

Potrebné informácie

V prípade záujmu o absolvovanie a preplatenie kurzu prostredníctvom programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa zadajte meno
a e-mail, na ktorý Vám následne príde formulár na vypísanie podrobných informácii, potrebných na vyplnenie žiadosti v časti A.

Všetky potrebné informácie a tlačiva získate na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny, oddelenie poradenstva a vzdelávania alebo na portáli ipsvr.gov.sk v sekcii služby zamestnanosti.

Pre priame presmerovanie použi QR kód.

nestrať prácu - vzdelávaj sa QR kód

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez program Nestrať prácu – vzdelávaj sa vyplňte tento formulár.