Expertné IT certifikácie

„Každá certifikácia Vás posúva o krok vpred.“
Iveta Kučerová

Expertné certifikačné skúšky​

Pre úspešné absolvovanie akejkoľvek expertnej certifikačnej skúšky je doporučené absolvovať prípravný kurz na Vami zvolenú skúšku. Obsah certifikačnej skúšky zodpovedá obsahovej náplni kurzu. Všetky certifikačné skúšky sú realizované formou počítačového testu v anglickom jazyku. 

V spolupráci s testovacou platformou Pearson Vue máte možnosť v priestoroch nášho certifikačného strediska v Žiline alebo Bratislave absolvovať rôzne certifikačné skúšky od poskytovateľov ako napr. Object Management Group, Oracle Certification Program, Microsoft, LenovoThe Open Group, iSQI, IBM CorporationFortinet, Dell Technologies, Cisco Systems, Inc., CertNexus, Amazon Web Services, APICS a iní.

ISTQB

CTFL_ISTQB Certified Tester Foundation Level je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel iSQI. Jedná sa o  základnú certifikáciu, ktorá je zameraná pre každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. Základný level je potrebný pre každú ďalšiu certifikáciu a je možné ho neskôr rozšíriť aj o ďalšie úrovne alebo moduly. Certifikačná skúška je realizovaná formou počítačového testu s výberom správnych odpovedí v anglickom jazyku.

 • Kód skúšky: ISTQB Certified Tester Fouindation Level (CTFL v4.0)
 • Počet otázok: 40
 • Úspešnosť: 26 správnych odpovedí (65%)
 • Trvanie Skúšky: 75minút
 • Cena: 246,00€ (205,00€ bez DPH)

UML

Certifikačná skúška UML 2 Foundation –  je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel konzorcia Object Management Group (OMG). Táto certifikácia preukazuje znalosť štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Foundation level je potrebný pre každú ďalšiu certifikáciu a je možné ho neskôr rozšíriť aj o ďalšie úrovne Intermediate a AdvancedCertifikačná skúška UML 2 Foundation je realizovaná formou počítačového testu s výberom správnych odpovedí v anglickom jazyku.

 • Kód skúšky: OMG-OCUP2-FOUND100
 • Počet otázok: 90 
 • Úspešnosť: 60 správnych odpovedí (67%)
 • Trvanie skúšky: 150 minút
 • Cena: 350USD

ArchiMate

Certifikačnú skúšku ArchiMate je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel The Open group. Základný level je potrebný pre ďalšiu certifikáciu na úrovni Practitioner. Certifikačná skúška je realizovaná formou počítačového testu s výberom správnych odpovedí v anglickom jazyku.

 • Kód skúšky: OGA-031 – English
 • Počet otázok: 40 ​
 • Úspešnosť: 24 správnych odpovedí (60%)​
 • Trvanie skúšky: 75 minút​
 • Cena: 360USD

TOGAF

 • Certifikačnú skúšku je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel The Open group

TOGAF Enterprise Architecture Foundation – Základná úroveň certifikácie overuje teoretické znalosti TOGAF Enterprise Architecture.

Skúška má formát počítačového testu v anglickom jazyku s výberom správnych odpovedí. 

 • Kód skúšky: OGEA-101:TOGAF Enterprise Architecture Part1
 • Počet otázok:40
 • Úspešnosť: 60%
 • Trvanie skúšky: 75 minút
 • Cena: 395 USD

TOGAF Enterprise Architecture Practitioner – Pokročilá úroveň certifikácie overuje, či je kandidát schopný aplikovať a analyzovať poznatky v praxi. Na absolvovanie úrovne Part 2 musíte mať úspešne absolvovanú skúšku Part 1.

 • Kód skúšky: OGEA-102:TOGAF Enterprise Architecture Part2
 • Počet otázok: 8
 • Úspešnosť: 60%
 • Trvanie skúšky: 105 minút
 • Cena: 395 USD

TOGAF Enterprise Architecture Combined Part 1 and Part 2 – Táto skúška je alternatíva pre účastníka pokiaľ chce absolvovať skúšky hneď za sebou. Skúška je cenovo výhodnejšia, ale účastník musí úspešne absolvovať obidve úrovne pre vydanie certifikátu.

 • Kód skúšky: OGEA-103: TOGAF Enterprise Architecture Combined Part 1 and Part 2
 • Počet otázok: 48
 • Úspešnosť: 60%
 • Trvanie skúšky: 165 minút
 • Cena: 595 USD

 

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie certifikačnej skúšky vyplňte tento formulár.