Expertné IT certifikácie

“Každá certifikácia Vás posúva o krok vpred.”
Iveta Kučerová

Expertné certifikačné skúšky​

Pre úspešné absolvovanie akejkoľvek expertnej certifikačnej skúšky je doporučené absolvovať prípravný kurz na Vami zvolenú skúšku. Obsah certifikačnej skúšky zodpovedá obsahovej náplni kurzu. Všetky certifikačné skúšky sú realizované formou počítačového testu v anglickom jazyku. 

V spolupráci s testovacou platformou Pearson Vue máte možnosť v priestoroch nášho certifikačného strediska v Žiline alebo Bratislave absolvovať rôzne certifikačné skúšky od poskytovateľov ako napr. Object Management Group, Oracle Certification Program, Microsoft, LenovoThe Open Group, iSQI, IBM CorporationFortinet, Dell Technologies, Cisco Systems, Inc., CertNexus, Amazon Web Services, APICS a iní.

ISTQB

CTFL_ISTQB Certified Tester Foundation Level 3.1 je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel iSQI. Jedná sa o  základnú certifikáciu, ktorá je zameraná pre každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. Základný level je potrebný pre každú ďalšiu certifikáciu a je možné ho neskôr rozšíriť aj o ďalšie úrovne alebo moduly. Certifikačná skúška CTFL je realizovaná formou počítačového testu s výberom správnych odpovedí v anglickom jazyku.

 • Kód skúšky: ISTQB Certified Tester Fouindation Level 3.1 (CTFL)
 • Počet otázok: 40
 • Úspešnosť: 26 správnych odpovedí (65%)
 • Trvanie Skúšky: 75minút
 • Cena: 246,00€ (205,00€ bez DPH)

UML

Certifikačná skúška UML 2 Foundation –  je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel konzorcia Object Management Group (OMG). Táto certifikácia preukazuje znalosť štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Foundation level je potrebný pre každú ďalšiu certifikáciu a je možné ho neskôr rozšíriť aj o ďalšie úrovne Intermediate a AdvancedCertifikačná skúška UML 2 Foundation je realizovaná formou počítačového testu s výberom správnych odpovedí v anglickom jazyku.

 • Kód skúšky: OMG-OCUP2-FOUND100
 • Počet otázok: 90 
 • Úspešnosť: 60 správnych odpovedí (67%)
 • Trvanie skúšky: 150 minút
 • Cena: 350USD

TOGAF® 9.2

Certifikačná skúška TOGAF® Foundation – Základná úroveň certifikácie overuje teoretické znalosti TOGAF® 9.2. 

Skúška má formát počítačového testu v anglickom jazyku s výberom správnych odpovedí. 

 • Kód skúšky:OG0-091 TOGAF Part 1
 • Počet otázok:40
 • Úspešnosť: 55%
 • Trvanie skúšky: 75 minút
 • Cena: 360USD

Certifikačná skúška TOGAF® Certified – Pokročilá úroveň certifikácie overuje, či je kandidát schopný aplikovať a analyzovať poznatky v praxi. Na absolvovanie úrovne Part 2 musíte mať úspešne absolvovanú skúšku Part 1.

 • Kód skúšky: OG0-091 TOGAF Part 2
 • Počet otázok:8
 • Úspešnosť: 60%
 • Trvanie skúšky: 105 minút
 • Cena: 360USD

Kombinovaná skúška TOGAF® 9.2 Foundation + Certified – Táto skúška je alternatíva pre účastníka pokiaľ chce absolvovať skúšky hneď za sebou. Skúška je cenovo výhodnejšia, ale účastník musí úspešne absolvovať obidve úrovne pre vydanie certifikátu.

 • Kód skúšky:OG0-093 TOGAF Combinated Part 1 a Part 2
 • Trvanie skúšky: 225 minút
 • Cena: 550USD 

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie certifikačnej skúšky vyplňte tento formulár.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?