Expertné IT certifikácie

“Každá certifikácia Vás posúva o krok vpred.”
Iveta Kučerová

Certifikačné skúšky

Certifikačné skúšky TOGAF sú písomné a skladajú sa v angličtine.

Základná úroveň certifikácie – Level 1 TOGAF 9 Foundation overuje, či kandidát:

 • má znalosť terminológie, štruktúry a základných pojmov TOGAF 9
 • chápe základné princípy Enterprise Architecture a štandardu TOGAF.

Cieľom učenia na tejto úrovni je znalosť a porozumenie. Skúška trvá hodinu, má formát multiple choice testu so 40 otázkami. Pre zloženie skúšky je nutné mať aspoň 55% odpovedí správne.

logo togaf kurz

Pokročilá úroveň certifikácie – Level 2 TOGAF 9 Certified overuje, či je kandidát schopný aplikovať a analyzovať poznatky TOGAF v praxi.

Cieľom učenia na tejto úrovni je primárne uplatňovanie a analýza. Skúška Certified má 2 časti, pričom držitelia certifikátu TOGAF L1 Foundation sú oslobodení od 1. časti skúšky Certified.

Skúška Certified trvá 90 minút, Má 8 otázok postavených na scenári, ktorý je potrebné vyriešiť pomocou TOGAF. Pre zloženie skúšky je nutné získať aspoň 24 bodov zo 40 možných (teda 60%).

Absolventi nami ponúkaných školení maju výnimočne vysokú úspešnosť na skúškach – 98,5% na úrovni TOGAF® L1 Foundation a 97% na úrovni TOGAF® L2 Certified.

Vstupné požiadavky pre kurz a certifikáciu TOGAF:

 • základný prehľad v architektúre (ICT, business, security) / quality assurance / projektovom riadení / prevádzke služieb
 • pokročilá znalosť angličtiny – školiace materiály a certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku
 • plná koncentrácia a pozornosť v priebehu školenia, ochota k interakcii pri preberaní látky, proaktívny prístup, spolupráca
 • zodpovedná časová investícia do príprav a samostatných cvičení zadaných lektorom

TOGAF 9.2 Foundation

Cena: 394,80€ (329,00€ bez DPH)

TOGAF 9.2 Certified

Cena: 394,80€ (329,00€ bez DPH)

Certifikáciu je možné absolvovať podľa podmienok a pravidiel konzorcia OMG. Preukazuje znalosť štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Existujú tri certifikačné skúšky UML 2:  FoundationIntermediate a Advanced.

Skúška OCUP2 Foundation pokrýva nasledujúce témy:

 • Prečo modelujeme
 • Diagram tried
 • Objektový diagram
 • Diagram balíkov
 • Prípady použitia
 • Diagram aktivít
 • Sekvenčné diagramy
 • Stavové automaty
logo uml kurz

Certifikačná skúška je realizovaná formou počítačového testu v anglickom jazyku. Trvanie skúšky závisí od úrovne. Pre level Foundation je to 120minút. Pre level stredne pokročilý (Intermediate) a pokročilý (Advanced) je to 105 minút. Platnosť certifikačnej skúšky je 5 rokov od dátumu vystavenia.

Ak skúšku nezložíte môžete ju opakovať po uplynutí minimálne 30 dní, ale konkrétnu skúšku nemôžete absolvovať viac ako trikrát za dvanásť mesiacov.

Cena: 396,00€ (330,00€ bez DPH)

Certifikát ISTQB je jedným z najznámejších v oblasti testovania softvéru. Program ISTQB® Certified Tester Program poskytuje účastníkom znalosti, ktoré potrebujú na účinné testovanie softvéru.

Existujú tri úrovne certifikácie: základný stupeň, pokročilý stupeň a expertný stupeň.

logo istqb kurz

ISTQB® certifikovaný tester, základný stupeň

Základná kvalifikácia je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. Základný stupeň je základom pre každú ďalšiu certifikáciu a tento level je možné neskôr rozšíriť aj o ďalšie nadstavby, ako napríklad Agile Tester, Automotive Tester a Usability Tester. Tento stupeň certifikácie je vhodný nie len pre začínajúcich testerov, ale aj analytikov, test inžinierov, konzultantov a manažérov a samozrejme vývojárov softvéru.

ISTQB® certifikovaný tester, pokročilý stupeň

Pokročilý stupeň certifikácie je určený pre skúsenejších odborníkov na testovanie, ktorí chcú svoje vedomosti ešte viac rozšíriť. Pokročilé certifikácie sú zamerané na preukázanie hlbokých znalostí z oblasti testovania a schopností vykonávať testovacie aktivity v praxi. Pokročilý stupeň je vhodný najmä pre špecializácie ako test manažérov, test analytikov, technických test analytikov a security testerov.

ISTQB® certifikovaný tester, expertný stupeň

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB® kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami.

Expertný stupeň je určený predovšetkým pre už skúsených testerov s rokmi praxe a umožní im ešte detailnejšie spoznať a hĺbkovo porozumieť v špeciálnej testovacej oblasti. Sú potrebné hĺbkové znalosti teórie aj praxe pri vytváraní implementácii a vykonávaní testovacích činností. Toto všetko expertný stupeň ponúka.

Cena: 246,00€ (205,00€ bez DPH)

Pre viac informácii o certifikáciach a cenách certifikačných skúšok kontaktujte nášho špecialistu.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov vyplňte tento formulár.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?