Kurz UML Foundation level

UML (Unified Modeling Language) je štandardizovaný modelovací jazyk, ktorý sa používa predovšetkým pre objektovo orientované softvéry na grafické znázornenie logickej štruktúry databázy.

V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Najbližší termín kurzu
November 2023

Organizácia kurzu

Kurz prebieha online počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00.

Kurz prebieha prezenčne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Logo UML

Čo ponúkame?

UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pre vizualizáciu, špecifikáciu, navrhovanie a dokumentáciu programových systémov. Tento jazyk bol navrhnutý pre jednoduché zachytenie skutočností do grafickej podoby. Jednotlivé grafické prvky definované štandardom UML sa zostavujú do podoby diagramov podľa jasne daných pravidiel. Diagram je potom pohľad na nejakú výseč modelu. UML je už viac ako 20 rokov úspešne používaný analytikmi, architektov a vývojári v mnohých odvetviach a to ako k detailnému návrhu a dokumentáciu systémov, tak aj k samotnému vývoju systémov, kedy ho možno pomocou rôznych nástrojov použiť ako predpis v rámci Model Driven Architecture – prístupu, kedy sa z modelu generuje priamo spustiteľný kód. Kurz pripraví účastníkov na absolvovanie certifikačnej skúšky OMG-OCUP2-FOUND100.

Obsah kurzu

Preberané sú všetky požadované oblasti podľa požiadaviek konzorcia OMG.

 • prečo modelujeme
 • diagram tried
 • objektový diagram
 • diagram balíkov
 • prípady použitia
 • diagram aktivít
 • sekvenčné diagramy
 • stavové automaty

Požadované znalosti

 • základná znalosť UML

Cieľová skupina

 • IT analytik
 • technický designer
 • IT architekt
 • vývojár

Možnosť preplatenia

Tento kurz je možne preplatiť prostredníctvom aktuálneho programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Na konci kurzu

Po ukončení kurzu je možné absolvovať certifikačnú skúšku podľa podmienok a pravidiel konzorcia OMG. Certifikácia preukazuje znalosť štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Certifikačná skúška je realizovaná formou počítačového testu v anglickom jazyku. Kurz je možné objednať bez certifikačnej skúšky (teda len prípravu), alebo vrátane zaistenia skúšky.

Viac o certifikáciách a cene certifikačných skúšok zistíte TU.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento formulár.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?