IT Kurzy

Pripravení držať krok s dobou? Máme starostlivo vybrané IT kurzy pre váš rozvoj.  

Program Microsoft Office Specialist (MOS) Vám ponúka širokú ponuku kvalitných kurzov od spoločnosti Microsoft ako Word, Excel, Powerpoint, Outlook a Access.
logo microsoft office

Expertné IT kurzy

Kurz ISTQB Foundation Level

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) poskytuje základné znalosti, ktoré sú potrebné na účinné testovanie softvérových aplikácii, odstraňovanie chýb a následné zlepšovanie kvality softvéru.
Logo ISTQB

Kurz TOGAF 9.2

TOGAF je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. TOGAF prepája všetky domény podnikovej architektúry.
Logo TOGAF

Kurz UML Foundation level

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).
Logo UML

Kurz PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je metodika projektového riadenia, využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.
Logo PRINCE2

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?