IT Kurzy

Pripravení držať krok s dobou? Máme starostlivo vybrané IT kurzy pre váš rozvoj.  

Balík 13 kurzov pre efektívnu prácu v kancelári, certifikáty a nespočetné množstvo informácii, ktoré získate po úspešnom absolvovaní tejto novinky v našej ponuke. Kurz Moderný pracovník v kancelárii obsahuje prienik informácii z programov Microsoft Office Specialist, bezpečnej práce v kyberpriestore, Google produktov a taktiež oblasti Elektronického podpisu.
Program Microsoft Office Specialist (MOS) Vám ponúka širokú ponuku kvalitných kurzov od spoločnosti Microsoft ako Word, Excel, Powerpoint a ďalšie. MOS kurzy sú poskytované na 2 úrovniach podľa náročnosti jednotlivých kurzov – MOS Associate a MOS Expert.

Expertné IT kurzy

ISTQB

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) je jeden z najznámejších, medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti testovania softvérových aplikácii a zároveň je považovaná za najkompetentnejšiu certifikáciu pre softvérových testerov na celom svete.

TOGAF

TOGAF® je medzinárodne uznávaný rámec pre budovanie a strategické riadenie podnikovej architektúry (enterprise architecture) s využitím „best practices“. Používa sa po celom svete vrátane Slovenskej republiky. TOGAF® prepája všetky domény podnikovej architektúry – business procesy, aplikácie, dáta a technológie. Navyše hovorí „čo“ riešiť, „ako“ to dosiahnuť a aké výstupy generovať.

Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) je grafický modelovací jazyk (notácie) pre špecifikáciu, vizualizáciu a dokumentáciu informačných systémov a aplikácií. UML bol pôvodne vytvorený firmou Rational Software (teraz súčasť firmy IBM) v spolupráci s ďalšími partnermi. V súčasnej dobe je štandard UML vyvíjaný štandardizačnej organizácie Object Management Group (OMG).

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je metodika projektového riadenia, využívaná vo viac ako 110 krajinách sveta. Rozširuje znalosti, poskytuje praktické rady a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektov.

Široká ponuka odborných IT kurzov a certifikácií

V našom portfóliu sa nachádza široká ponuka ďalších odbornýchIT kurzov a certifikácií od renomovaných spoločností, ktoré Vám ochotne predstavia naši kvalifikovaní odborníci. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?