Partneri

„Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“
Tomáš Baťa

Partneri Brain:IT Academy

pearson vue
Vďaka spolupráci s Pearson VUE sme súčasťou siete testovacích a certifikačných centier pôsobiacich celosvetovo na medzinárodnej úrovni. V oblasti počítačového testovania informačných technológií je Pearson VUE celosvetovou jednotkou.
certiport

Certiport, ktorý je divíziou Pearson VUE je popredným poskytovateľom služieb v oblasti vývoja,  organizovania a poskytovania certifikačných skúšok. Skúšky Certiport sú poskytované prostredníctvom rozsiahlej siete viac ako 14 000 autorizovaných testovacích centier Certiport po celom svete, ktorej súčasťou je aj Brain:IT Academy.

microsoft logo
Spoločnosť Microsoft vyvíja, vyrába a licencuje celosvetovo širokú škálu produktov a patrí k celosvetovo najväčším spoločnostiam. Ako držiteľ statusu Microsoft Silver Partner je naša spoločnosť súčasťou 5% najlepších partnerov spoločnosti Microsoft na celom svete.

Partneri z akademickej sféry

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) je jednou zo 7 fakúlt Žilinskej univerzity. Fakulta študentom poskytuje štúdium vo viacerých oblastiach ako je Informatika, Informačné a sieťové technológie, Manažment a Počítačové inžinierstvo. Taktiež tieto oblasti prepája v študijnom programe Informatika a riadenie. Od roku 2022 je spoločnosť Brain:IT generálnym partnerom FRI UNIZA.
fri uniza
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) je jednou z prvých fakúlt na Žilinskej univerzite v Žiline so zameraním na informačné a telekomunikačné technológie, elektrotechniku a biomedicínske inžinierstvo a iné. V máji 2022 sa spoločnosť Brain:IT stala zlatým partnerom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
feit uniza

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike. JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti medicínskeho vzdelávania doma i vo svete.

jlf uk