Microsoft Office Specialist
ASSOCIATE

Microsoft Office Specialist ASSOCIATE

Pre úspešné absolvovanie akejkoľvek certifikačnej skúšky v programe MOS Associate je doporučené absolvovať prípravný kurz na Vami zvolenú certifikačnú skúšku. Obsah kurzov Associate sú na mierne pokročilej úrovni.

Získaním tejto certifikačnej skúšky preukážete mierne pokročilé zručnosti potrebné na využitie balíka Office. Obsah certifikačnej skúšky zodpovedá obsahovej náplni kurzu.

Certifikačné skúšky

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Word na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Word Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-100.

Obsah skúšky:

 • Práca s dokumentami
 • Vkladanie a formátovanie textu, odsekov a sekcií
 • Používanie tabuliek a zoznamov
 • Vytváranie a používanie referencií
 • Vkladanie a formátovanie grafických prvkov

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena: 84,00€ (70,00€ bez DPH)

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Excel na úrovni Associate. . Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Excel Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-200.

Obsah skúšky:

 • Používanie zošitov a hárkov
 • Organizovanie dát v bunkách a rozsahoch
 • Organizovanie tabuliek a dát v tabuľkách
 • Operácie pomocou vzorcov a funkcií
 • Organizácia grafov

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena: 84,00€ (70,00€ bez DPH)

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu PowerPoint na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft PowerPoint Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-300.

Obsah skúšky:

 • Tvorba prezentácie
 • Používanie snímok
 • Vkladanie a formátovanie textu, tvarov a obrázkov
 • Vkladanie tabuliek, grafov, SmartArt, 3D modelov a médií
 • Používanie prechodov a animácií

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena: 84,00€ (70,00€ bez DPH)

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Outlook na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Outlook Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-400.

Obsah skúšky:

 • Používanie nastavení a procesov
 • Používanie správ
 • Používanie kalendárov
 • Používanie kontaktov a úloh

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena: 84,00€ (70,00€ bez DPH)

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov vyplňte tento formulár.