Microsoft Office Specialist
Associate

MOS Associate 2019 je výborná vstupná brána ako získať znalosti v aplikáciach ako sú Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Certifikácia MOS Associate 2019 dáva uživateľom nové schopnosti a znalosti , vďaka ktorým sa im otvárajú nové možnosti práce s produktami Microsoft Office 2019 a výrazne si tým zlepšiť pozíciu na trhu práce.

Microsoft Office Specialist ASSOCIATE

Pre úspešné absolvovanie akejkoľvek certifikačnej skúšky v programe MOS Associate je doporučené absolvovať prípravný kurz na Vami zvolenú certifikačnú skúšku. Obsah kurzov Associate sú na mierne pokročilej úrovni.

Získaním tejto certifikačnej skúšky preukážete mierne pokročilé zručnosti potrebné na využitie balíka Office. Obsah certifikačnej skúšky zodpovedá obsahovej náplni kurzu.

Všetky poskytované certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline alebo Bratislave. Trvanie skúšky je 50 minút.

MO-100 Microsoft Word 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Word na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Word Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-100.

Obsah skúšky:

 • práca s dokumentami
 • vkladanie a formátovanie textu, odsekov a sekcií
 • používanie tabuliek a zoznamov
 • vytváranie a používanie referencií
 • vkladanie a formátovanie grafických prvkov
 

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

MO-200 Microsoft Excel 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Excel na úrovni Associate. . Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Excel Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-200.

Obsah skúšky:

 • používanie zošitov a hárkov
 • organizovanie dát v bunkách a rozsahoch
 • organizovanie tabuliek a dát v tabuľkách
 • operácie pomocou vzorcov a funkcií
 • organizácia grafov


Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

MO-300 Microsoft PowerPoint 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu PowerPoint na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft PowerPoint Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-300.

Obsah skúšky:

 • tvorba prezentácie
 • používanie snímok
 • vkladanie a formátovanie textu, tvarov a obrázkov
 • vkladanie tabuliek, grafov, SmartArt, 3D modelov a médií
 • používanie prechodov a animácií

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

MO-400 Microsoft Outlook 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Outlook na úrovni Associate. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Outlook Associate, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-400.

Obsah skúšky:

 • používanie nastavení a procesov
 • používanie správ
 • používanie kalendárov
 • používanie kontaktov a úloh

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

Microsoft Office Specialist

Program Microsoft Office Specialist (MOS) obsahuje kurzy a na ne nadväzujúce certifikácie na dvoch úrovniach. Uchádzači si môžu zvoliť absolvovanie kurzov a skúšok na úrovni Associate alebo Expert a získať certifikát len pre konkrétnu oblasť, pre ktorú sa testovali. Program MOS Associate zahŕňa kurzy v prostrediach MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Outlook. V programe MOS Expert sú poskytované 3 druhy kurzov MS Word, MS Excel a MS Access.

Vždy keď uchádzač získa akékoľvek 3 certifikáty na úrovni Associate, dostane ďalší špeciálny certifikát Microsoft Office Specialist: Associate. Uchádzač, ktorí získal certifikát Microsoft Office Specialist: Associate a podarí sa mu získať akékoľvek 2 certifikáty na úrovni Expert, dostane ďalší špeciálny certifikát Microsoft Office Specialist: Expert. Jedná sa o najvyšší možný dosiahnutý certifikát v programe Microsoft Office Specialist.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie certifikačnej skúšky vyplňte tento formulár.