Projektové riadenie

Kurz vás uvedie do problematiky riadenia projektov, vychádzajúcej z metodiky PRINCE. Prejdete si celý životný cyklus projektu a zoznámite sa s jeho procesmi.

  V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Vďaka projektu Zručnosti pre trh práce môžete teraz získať zľavu 80% až 100% z celkovej ceny kurzu!

Najbližší termín kurzu

23.7. – 24.7.2024 prezenčne Žilina/online

Kurz môžete absolvovať kedykoľvek aj ako videokurz.

Organizácia kurzu

Kurz prebieha online počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Kurz prebieha prezenčne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Kurz obsahuje 16 lekcií v trvaní 16 hodín.

Čo ponúkame?

Kurz poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, predstaví jednotlivé fázy životného cyklu projektu a jeho procesy. Vychádza z princípov metodiky PRINCE (Projects IN Controlled Environments). Absolvent kurzu nadobudne znalosti a vedomosti ako samostatne naplánovať, riadiť a uzavrieť projekt. Okrem terminológie zvládnete riadenie jednotlivých fáz životného cyklu projektu.

Obsah kurzu

 • Základné pojmy projektového riadenia
 • Riadenie projektu
 • Projekt a jeho fázy
 • Realizácia projektu
 • Vyhodnotenie projektu
 • Záverečné zhrnutie

Požadované znalosti

 • základná znalosť v oblasti projektového riadenia

Cieľová skupina

 • projektový manažér
 • vedúci tímu
 • analytik
 • projektový koordinátor
 • majiteľ spoločnosti

Na konci kurzu

Po ukončení kurzu získate certifikát spoločnosti BRAIN:IT o absolvovaní kurzu.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento formulár.