Microsoft Office Specialist
Expert

MOS Expert 2019 umožňuje užívateľom získať zručnosti v rôznych aplikáciách ako sú Word, Excel, Access. Certifikácia MOS Expert 2019 dokazuje, že užívatelia majú pokročilé znalosti a schopnosti pre prácu s produktami Microsoft Office 2019, čo môže zlepšiť ich profesionálnu kariéru.

Microsoft Office Specialist EXPERT

Pre úspešné absolvovanie akejkoľvek certifikačnej skúšky v programe MOS Expert je doporučené absolvovať prípravný kurz na Vami zvolenú certifikačnú skúšku. Obsah kurzov Expert sú na pokročilej úrovni. Získaním tejto certifikačnej skúšky preukážete pokročilé zručnosti potrebné na maximálne využitie balíka Office. Obsah certifikačnej skúšky zodpovedá obsahovej náplni kurzu.

Všetky poskytované certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline alebo Bratislave. Trvanie skúšky je 50minút.

MO-101 Microsoft Word Expert 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Word na úrovni Expert. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Word Expert, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-101.

Obsah skúšky:

 • možnosti a nastavenia dokumentu
 • využitie pokročilých funkcií editovania a formátovania
 • vytváranie vlastných prvkov dokumentu
 • používanie pokročilých funkcií programu Word

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

MO-201 Microsoft Excel Expert 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Excel na úrovni Expert. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Excel Expert, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-201.

Obsah skúšky:

 • možnosti a nastavenia zošita
 • používanie a formátovanie dát
 • vytváranie pokročilých vzorcov a makier
 • používanie pokročilých grafov a tabuliek

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

MO-500 Microsoft Access Expert 2019

Na absolvovanie tejto certifikácie musí mať uchádzač komplexnú znalosť programu Access na úrovni Expert. Pred absolvovaním certifikačnej skúšky odporúčame absolvovať kurz Microsoft Access Expert, ktorý slúži ako komplexná príprava na certifikáciu MO-500.

Obsah skúšky:

 • organizácia databáz
 • tvorba a úprava tabuliek
 • tvorba a úprava dotazov
 • úprava a zobrazovanie formulárov
 • úprava a zobrazovanie zostáv

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky získa absolvent medzinárodne uznávaný certifikát. V prípade neúspešného absolvovania certifikačnej skúšky je možnosť zakúpiť si opakovanie skúšky. Certifikácia je zahrnutá v cene.

Cena skúšky: 102,00€ (85,00€ bez DPH)
Cena skúšky + opakovaný pokus: 144,00€ (120,00€ bez DPH)

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie certifikačnej skúšky vyplňte tento formulár.