Certifikácie

Certifikácia je proces posúdenia Vašich vedomostí medzinárodnými certifikačnými autoritami.
Dosiahnutý certifikát následne dokladuje dosiahnuté zručnosti a znalosti vo vybranej oblasti.

MOS Associate

Microsoft Office Specialist: Associate certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel, PowerPoint alebo Outlook na úrovni mierne pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

microsoft word, excel, powerpoint a outlook kurz
 • MO-100 Microsoft Word 2019
 • MO-200 Microsoft Excel 2019
 • MO-300 Microsoft PowerPoint 2019
 • 10-400 Microsoft Outlook 2019

MOS Expert

Microsoft Office Specialist: Expert certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel alebo Access na úrovni pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

Icon word, excel, access
 • MO-101 Microsoft Word Export 2019
 • MO-201 Microsoft Excel Export 2019
 • MO-500 Microsoft Access Export 2019

Certifikácia ISTQB

ISQB certifikácia je jedna z najznámejších v oblasti testovania softvéru. V ponuke máme základnú úroveň. Prebieha v anglickom jazyku.

Logo ISTQB
 • CTFL_ISTQB Certified Tester Foundation Level

Certifikácia UML

UML certifikácia ako nástroj na vizualizáciu softvéru overuje znalosti štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Prebieha v anglickom jazyku.

Logo UML
 • OMG-OCUP-FOUND100

Certifikácia ArchiMate

ArchiMate certifikácia je zameraná na preukázanie schopností modelovať podnikovú architektúru v jazyku ArchiMate 3.

 • OGA-031 ArchiMate3 Part 1

Certifikácia TOGAF

Certifikácia TOGAF overuje na základnej úrovni teoretické a na pokročilej úrovni praktické znalosti TOGAF. Prebieha v anglickom jazyku.

Logo TOGAF
 • OG0-091 TOGAF Part 1
 • OG0-091 TOGAF Part 2
 • OG0-093 TOGAF Combinated Part 1 a Part 2

Priebeh certifikačnej skúšky​

ikona občiansky preukaz

Do centra príď aspoň 10 minút vopred a preukáž sa identifikačným dokladom

Pred testovaním je vhodné sa dostaviť do testovacieho centra aspoň 10 minút vopred a preukázať sa aspoň jedným identifikačným dokladom s fotografiou a podpisom (napr. občiansky alebo vodičský preukaz).

ikona trezor

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave. Pred vstupom do testovacej miestnosti si odložíte všetky svoje osobné veci do uzamykateľnej skrinky, aby ste k ním počas testovania nemali prístup.

ikona web developer

Testovanie prebieha formou elektronický testov

Testovanie prebieha formou elektronických testov v Anglickom jazyku. Priemerná dĺžka skúšky je 60min líši sa od typu kurzu. Na úspešné splnenie certifikácie je potrebné dosiahnuť 70% celkového hodnotenia.

ikona certifikát

Certifikát s časovo neobmedzenou platnosťou

Po skončení testovania dostanete potvrdenie o výsledku a neskôr po úspešnom absolvovaní obdržíte medzinárodne uznávaný certifikát priamo od certifikujúcej organizácie. Certifikát, ktorý získate má časovo neobmedzenú platnosť.