Certifikácie

Certifikácia je proces posúdenia Vašich vedomostí medzinárodnými certifikačnými autoritami.
Dosiahnutý certifikát následne dokladuje dosiahnuté zručnosti a znalosti vo vybranej oblasti.

MOS Associate

Microsoft Office Specialist: Associate certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel, PowerPoint alebo Outlook na úrovni mierne pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

microsoft word, excel, powerpoint a outlook kurz
 • MO-100 Microsoft Word 2019
 • MO-200 Microsoft Excel 2019
 • MO-300 Microsoft PowerPoint 2019
 • 10-400 Microsoft Outlook 2019

MOS Expert

Microsoft Office Specialist: Expert certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel alebo Access na úrovni pokročilý. Na jej získanie odporúčame najprv absolvovať náš kurz. Každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku formou praktických cvičení.

Icon word, excel, access
 • MO-101 Microsoft Word Export 2019
 • MO-201 Microsoft Excel Export 2019
 • MO-500 Microsoft Access Export 2019

Certifikácia ISTQB

ISQB certifikácia je jedna z najznámejších v oblasti testovania softvéru. V ponuke máme základnú úroveň. Prebieha v anglickom jazyku.

 • CTFL_ISTQB Certified Tester Foundation Level
Logo ISTQB

Certifikácia UML

UML certifikácia ako nástroj na vizualizáciu softvéru overuje znalosti štandardu a schopnosť jeho použitia v praxi. Prebieha v anglickom jazyku.

 • OMG-OCUP-FOUND100
Logo UML

Certifikácia TOGAF

Certifikácia TOGAF overuje na základnej úrovni teoretické a na pokročilej úrovni praktické znalosti TOGAF. Prebieha v anglickom jazyku.

 • OG0-091 TOGAF Part 1
 • OG0-091 TOGAF Part 2
 • OG0-093 TOGAF Combinated Part 1 a Part 2
Logo TOGAF

Priebeh certifikačnej skúšky​

ikona občiansky preukaz

Do centra príď aspoň 10 minút vopred a preukáž sa identifikačným dokladom

Pred testovaním je vhodné sa dostaviť do testovacieho centra aspoň 10 minút vopred a preukázať sa aspoň jedným identifikačným dokladom s fotografiou a podpisom (napr. občiansky alebo vodičský preukaz).

ikona trezor

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave. Pred vstupom do testovacej miestnosti si odložíte všetky svoje osobné veci do uzamykateľnej skrinky, aby ste k ním počas testovania nemali prístup.

ikona web developer

Testovanie prebieha formou elektronický testov

Testovanie prebieha formou elektronických testov v Anglickom jazyku. Priemerná dĺžka skúšky je 60min líši sa od typu kurzu. Na úspešné splnenie certifikácie je potrebné dosiahnuť 70% celkového hodnotenia.

ikona certifikát

Certifikát s časovo neobmedzenou platnosťou

Po skončení testovania dostanete potvrdenie o výsledku a neskôr po úspešnom absolvovaní obdržíte medzinárodne uznávaný certifikát priamo od certifikujúcej organizácie. Certifikát, ktorý získate má časovo neobmedzenú platnosť.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?