Certifikácie

Certifikácia je proces posúdenia Vašich vedomostí medzinárodnými certifikačnými autoritami.
Dosiahnutý certifikát následne dokladuje dosiahnuté zručnosti a znalosti vo vybranej oblasti.

Microsoft Office Specialist

Program Microsoft Office Specialist (MOS) obsahuje kurzy a na ne nadväzujúce certifikácie na dvoch úrovniach. Uchádzači si môžu zvoliť absolvovanie kurzov a skúšok na úrovni Associate alebo Expert a získať certifikát len pre konkrétnu oblasť, pre ktorú sa testovali. Program MOS Associate zahŕňa kurzy v prostrediach MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Outlook. V programe MOS Expert sú poskytované 3 druhy kurzov MS Word, MS Excel a MS Access.

Vždy keď uchádzač získa akékoľvek 3 certifikáty na úrovni Associate, dostane ďalší špeciálny certifikát Microsoft Office Specialist: Associate. Uchádzač, ktorí získal certifikát Microsoft Office Specialist: Associate a podarí sa mu získať akékoľvek 2 certifikáty na úrovni Expert, dostane ďalší špeciálny certifikát Microsoft Office Specialist: Expert. Jedná sa o najvyšší možný dosiahnutý certifikát v programe Microsoft Office Specialist.

MOS Associate

Microsoft Office Specialist: Associate certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel , PowerPoint alebo Outlook na úrovni Associate . Na jej získanie je potrebné absolvovať kurz a úspešne vykonať certifikačnú skúšku. Všetky kurzy MOS Associate a sú poskytované v slovenskom jazyku, avšak v anglickej verzii programou , nakoľko každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku.

MOS Expert

Microsoft Office Specialist: Expert certifikácia potvrdzuje schopnosť používať program Word, Excel alebo Access na úrovni Expert. Na jej získanie je potrebné absolvovať kurz a úspešne vykonať certifikačnú skúšku. Všetky kurzy MOS Expert sú poskytované v slovenskom jazyku, avšak v anglickej verzii programov nakoľko každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku.

Expertné IT certifikácie

Všetky Expertné kurzy sú poskytované v slovenskom jazyku, avšak v anglickej verzii programov nakoľko každá certifikačná skúška prebieha v anglickom jazyku. Kurzy ako aj certifikačné skúšky prebiehajú v Žiline a v Bratislave. Pre kurz PRINCE2 neponúkame certifikačnú skúšku.

Priebeh certifikačnej skúšky​

ikona občiansky preukaz

Do centra príď aspoň 10 minút vopred a preukáž sa identifikačným dokladom

Pred testovaním je vhodné sa dostaviť do testovacieho centra aspoň 10 minút vopred a preukázať sa aspoň jedným identifikačným dokladom s fotografiou a podpisom (napr. občiansky alebo vodičský preukaz).

ikona trezor

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave

Testovanie prebieha v našich priestoroch v Žiline alebo Bratislave. Pred vstupom do testovacej miestnosti si odložíte všetky svoje osobné veci do uzamykateľnej skrinky, aby ste k ním počas testovania nemali prístup.

ikona web developer

Testovanie prebieha formou elektronický testov

Testovanie prebieha formou elektronických testov v Anglickom jazyku. Priemerná dĺžka skúšky je 60min líši sa od typu kurzu. Na úspešné splnenie certifikácie je potrebné dosiahnuť 70% celkového hodnotenia.

ikona certifikát

Certifikát s časovo neobmedzenou platnosťou

Po skončení testovania dostanete potvrdenie o výsledku a neskôr po úspešnom absolvovaní obdržíte medzinárodne uznávaný certifikát priamo od certifikujúcej organizácie. Certifikát, ktorý získate má časovo neobmedzenú platnosť.

Široká ponuka odborných kurzov a certifikácií

V našom portfóliu sa nachádza široká ponuka ďalších odborných kurzov a certifikácií od renomovaných spoločností, ktoré Vám ochotne predstavia naši kvalifikovaní odborníci. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?