Formulár pre záujemcov – Kompas+

    Vyhlasujem, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie som:

    Prevádzkoval alebo vykonával som samostatnú zárobkovú činnosť ako: