Kurz PRINCE2 Foundation

PRINCE2 je najrozšírenejšia metodika pre riadenie projektov. Vznikla na podnet britskej vlády.

  V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Organizácia kurzu

Kurz prebieha prezenčne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00
Miesto konania: Žilina alebo Bratislava

Logo PRINCE2

Čo ponúkame?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment / „Projekty v riadenom prostredí“) je metóda projektového riadenia, ktorá sa využíva celosvetovo vo viac ako 110 krajinách. Základom štandardu je: 7 princípov, 7 tém, 7 procesov a 2 techniky. Podľa metodiky PRINCE2 sa využíva na riadenia projektu 7 procesov obsahujúce fázy ako predprojektovú prípravu až po samotné ukončenie projektu. V rámci Brain:IT Academy Vám ponúkame kurz PRINCE2 Foundation, avšak bez certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

 • Zdôvodnenie projektu
 • Organizácia
 • Kvalita
 • Plány
 • Riziko
 • Zmena
 • Progres

Požadované znalosti

 • základné znalosti o projektovom riadení

Cieľová skupina

 • projektový manažér
 • vedúci tímu
 • analytik
 • projektový koordinátor
 • majiteľ spoločnosti

Procesy PRINCE2

Predprojektová príprava -> Iniciácia projektu -> Strategické riadenie projektu -> Riadenie etapy
-> Riadenie dodávky produktu -> Riadenie prechodu etáp -> Ukončenie projektu

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento formulár.