Kompas+

Neopakovateľná možnosť financovania našich kurzov pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Ospravedlňujeme sa, avšak výzva Kompas+ v súčasnosti nie je aktuálna.

O ďalšej aktualizácii možnosti preplatenia kurzov budeme včas informovať.
Neváhajte využiť možnosť preplatenia v rámci výzvy Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Čo je možnosť Kompas+

Od marca 2022 je tu opäť možnosť preplatenia kurzov pre uchádzačov o zamestnanie zaevidovaných na Úrade práce.

Ak ste evidovaný na Úrade práce, mimo Bratislavského kraja, ako uchádzač o zamestnanie a to najmenej 3 mesiace, môžete požiadať o preplatenie akéhokoľvek kurzu z našej a absolvovať ho zadarmo. Podmienkou je, že Vás počas trvania kurzu nemôžu vyradiť z evidencie na Úrade práce.

Aký je postup?

web developer

Vyber si balík IT kurzov z našej ponuky

podpis zmluvy

Vyplň formulár Kompas+ na našom webe

poštová schránka

Vyplnený formulár zanes na príslušný ÚPSVaR na posúdenie

hodnotenie

ÚPSVaR posúdi žiadosť do 14 dní pred začiatkom kurzu

Čo je k tomu potrebné?

kalendár

Si po škole evidovaný na ÚP aspoň 3 mesiace

zrušiť zmluvu

Počas trvania kurzu ťa nesmú vyradiť z evidencie na ÚPSVaR

učiteľka

Využi naplno svoj voľný čas

peniaze

Po absolvovaní kurzu odovzdáš ÚP faktúru, certifikát a prezenčnú listinu

Výhody Kompas+

  • Vzdelávanie zadarmo
  • Lepšie uplatnenie na trhu práce
  • Zlepšenie digitálnych zručností a znalostí v oblasti IT
  • Zvýšenie kvalifikácie a získanie medzinárodne uznávaného certifikátu
  • Zefektívnenie pracovného času

Všetky kurzy v portfóliu spoločnosti Brain:IT Academy
spĺňajú kritériá Kompas+

V prípade záujmu o absolvovanie a preplatenie kurzu prostredníctvom programu Kompas+ zadajte meno a e-mail, na ktorý Vám následne príde formulár na vypísanie podrobných informácii, potrebných na vyplnenie žiadosti v časti A.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez program Kompas+ vyplňte tento formulár.