Microsoft Excel

Microsoft Excel poskytuje obrovské portfólio možností o ktorých sa dozviete vďaka našim kurzom. Vedeli ste, že maximálny počet riadkov v hárku je 1 048 576 a stĺpcov 16 384?

Microsoft Excel Associate

V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Termín:

 

Microsoft Excel Expert

V cene kurzu nie je zahrnutá cena certifikačnej skúšky!

Termín:

 

Organizácia kurzu

 • Denné kurzy v čase od 8:00 do 16:00
 • Víkendové kurzy v čase od 8:00 do 16:00
 • Večerné kurzy v čase od 17:00 do 20:00 / 4 dni

Kurz prebieha počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00

Microsoft Excel Associate

Pre každého, kto sa chce naučiť efektívne spracovávať dáta v programe Microsoft Excel, máme pripravený kurz Excel Associate. Predstaví Vám kompletne všetky informácie, ktoré potrebujete získať pre efektívne a komplexné využívanie tohto programu, a takisto aj pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

Používanie zošitov a hárkov

 • import dát do zošitov
 • navigácia v zošitoch
 • formátovanie zošitov a hárkov
 • zmena nastavení a zobrazení
 • nastavenie obsahu pre spoluprácu

Organizovanie dát v bunkách a rozsahoch

 • práca s dátami v hárkoch
 • formátovanie buniek a rozsahov
 • definovanie a odkazovanie na pomenované rozsahy
 • vizuálna sumarizácia dát

Organizovanie tabuliek a dát v tabuľkách

 • vytváranie a formátovanie tabuliek
 • úprava tabuliek
 • filtrovanie a zoraďovanie dát v tabuľke

Operácie pomocou vzorcov a funkcií

 • vkladanie odkazov
 • výpočty a konvertovanie dát
 • formátovanie a zmena textu

Organizácia grafov

 • vytváranie grafov
 • modifikácia grafov
 • formátovanie grafov

Certifikačná skúška

Kurz Microsoft Excel Associate máte možnosť ukončiť certifikačnou skúškou Exam MO-200, po jej úspešnom absolvovaní získate medzinárodne uznávaný certifikát Microsoft Excel Associate. Viac o certifikácii a cene certifikačnej skúšky zistíte TU.

Miesto konania

Všetky poskytované kurzy, ako aj certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline a Bratislave. Po osobnej konzultácii a dohode je možné kurzy a certifikačné skúšky uskutočniť aj mimo našich priestorov.

Možnosť preplatenia

Tento kurz bude možné preplatiť v prípade vyhlásenia výzvy z národného projektu.

Microsoft Excel Expert

Ak Vám vedomosti na úrovni Associate prišli jednoduché, posuňte sa o úroveň vyššie absolvovaním nášho kurzu na úrovni Expert. Cieľom nášho kurzu je naučiť účastníkov využívať efektívne pokročilé funkcie Excelu určené na spracovanie väčšieho množstva dát. Vďaka tomuto kurzu Vás naučíme aplikáciu Excel využívať na vysoko profesionálnej úrovni.

Obsah kurzu

Možnosti a nastavenia zošita

 • organizovanie zošitov
 • príprava zošitov na spoluprácu
 • používanie a nastavenie jazyka

Používanie a formátovanie dát

 • vypĺňanie buniek na základe existujúcich dát
 • formátovanie a overovanie dát
 • použitie pokročilého podmieneného formátovania a filtrov

Vytváranie pokročilých vzorcov a makier

 • vykonávanie logických operácií vo vzorcoch
 • vyhľadávanie dát pomocou funkcií
 • pokročilé funkcie dátumu a času
 • vykonávanie dátovej analýzy
 • riešenie problémov so vzorcami
 • vytváranie a úprava jednoduchých makier

Používanie pokročilých grafov a tabuliek

 • vytváranie a úprava pokročilých grafov
 • vytváranie a úprava kontingenčných tabuliek
 • vytváranie a úprava kontingenčných grafov

Certifikačná skúška

Kurz Microsoft Excel Expert máte možnosť ukončiť certifikačnou skúškou Exam MO-201, po jej úspešnom absolvovaní získate medzinárodne uznávaný certifikát Microsoft Excel Expert. Viac o certifikácii a cene certifikačnej skúšky zistíte TU.

Miesto konania

Všetky poskytované kurzy, ako aj certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline a Bratislave. Po osobnej konzultácii a dohode je možné kurzy a certifikačné skúšky uskutočniť aj mimo našich priestorov.

Možnosť preplatenia

Tento kurz bude možné preplatiť v prípade vyhlásenia výzvy z národného projektu.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento formulár.