Kurz Microsoft Excel

Microsoft Excel poskytuje obrovské portfólio možností, o ktorých sa dozviete vďaka našim kurzom. Vedeli ste, že maximálny počet riadkov je 1 048 576 a stĺpcov 16 384?

Microsoft Excel Associate

Pre každého, kto sa chce naučiť efektívne spracovávať dáta v programe Microsoft Excel máme pripravený kurz Excel Associate. Predstaví Vám kompletne všetky informácie, ktoré potrebujete získať pre efektívne a komplexné využívanie tohto programu, ale takisto aj pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky Exam MO-200.Kurz prebieha v slovenskom jazyku, avšak anglickej verzii programu Word Office 2019.

Obsah kurzu

Používanie zošitov a hárkov

 • import dát do zošitov
 • navigácia v zošitoch
 • formátovanie zošitov a hárkov
 • zmena nastavení a zobrazení
 • nastavenie obsahu pre spoluprácu

Organizovanie dát v bunkách a rozsahoch

 • práca s dátami v hárkoch
 • formátovanie buniek a rozsahov
 • definovanie a odkazovanie na pomenované rozsahy
 • vizuálna sumarizácia dát

Organizovanie tabuliek a dát v tabuľkách

 • vytváranie a formátovanie tabuliek
 • úprava tabuliek
 • filtrovanie a zoraďovanie dát v tabuľke

Operácie pomocou vzorcov a funkcií

 • vkladanie odkazov
 • výpočty a konvertovanie dát
 • formátovanie a zmena textu

Organizácia grafov

 • vytváranie grafov
 • modifikácia grafov
 • formátovanie grafov

Certifikačná skúška

Kurz Microsoft Excel Associate máte možnosť ukončiť certifikačnou skúškou Exam MO-200, po ktorej úspešnom absolvovaní získate medzinárodne uznávaný certifikát Microsoft Excel Associate. Viac o certifikácií a cene certifikačnej skúšky zistíte TU.

Miesto konania

Všetky poskytované kurzy, ako aj certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline a Bratislave. Po osobnej konzultácii a dohode je možné kurzy a certifikačné skúšky uskutočniť aj mimo našich priestorov.

Možnosť preplatenia

Tento kurz je možne preplatiť prostredníctvom aktuálneho programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Microsoft Excel Expert

Ak Vám vedomosti na úrovni Associate prišli jednoduché, posuňte sa o úroveň vyššie absolvovaním nášho kurzu na úrovni Expert. Cieľom nášho kurzu je naučiť účastníkov využívať efektívne pokročilé funkcie Excelu určené  na spracovanie väčšieho množstva dát. Vďaka tomuto kurzu Vás naučíme program Excel využívať na vysoko profesionálnej úrovni. Kurz prebieha v slovenskom jazyku, avšak anglickej verzii programu Excel Office 365 a Office 2019.

Obsah kurzu

Možnosti a nastavenia zošita

 • organizovanie zošitov
 • príprava zošitov na spoluprácu
 • používanie a nastavenie jazyka

Používanie a formátovanie dát

 • vypĺňanie buniek na základe existujúcich dát
 • formátovanie a overovanie dát
 • použitie pokročilého podmieneného formátovania a filtrov

Vytváranie pokročilých vzorcov a makier

 • vykonávanie logických operácií vo vzorcoch
 • vyhľadávanie dát pomocou funkcií
 • pokročilé funkcie dátumu a času
 • vykonávanie dátovej analýzy
 • riešenie problémov so vzorcami
 • vytváranie a úprava jednoduchých makier

Používanie pokročilých grafov a tabuliek

 • vytváranie a úprava pokročilých grafov
 • vytváranie a úprava kontigenčných tabuliek
 • vytváranie a úprava kontigenčných grafov

Certifikačná skúška

Kurz Microsoft Excel Expert máte možnosť ukončiť certifikačnou skúškou Exam MO-201, po ktorej úspešnom absolvovaní získate medzinárodne uznávaný certifikát Microsoft Excel Expert. Viac o certifikácií a cene certifikačnej skúšky zistíte TU.

Miesto konania

Všetky poskytované kurzy, ako aj certifikačné skúšky prebiehajú v priestoroch našej spoločnosti v Žiline a Bratislave. Po osobnej konzultácii a dohode je možné kurzy a certifikačné skúšky uskutočniť aj mimo našich priestorov.

Možnosť preplatenia

Tento kurz je možne preplatiť prostredníctvom aktuálneho programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov vyplňte tento formulár.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?