Výhodné balíky

Kancelárske MOS balíky sú tou správnou voľbou hlavne pre tých, ktorí sa chcú naučiť čo najviac. Hlavnou výhodou je možnosť financovania cez projekty, ktoré sa realizujú vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Balík Associate

Word + Excel + Powerpoint + Outlook

V tejto kategórii nájdete balík kurzov zameraný na takmer kompletnú ponuku programov Microsoft Office Specialist 365. Skúsený lektor s Vami preberie texty, tabuľky, prezentácie ako aj emaily na pokročilejšej úrovni. Ak aj máte skúsenosti s nejakým programom, nebojte sa zopakovať si Vaše vedomosti a tým zefektívniť nadobudnuté návyky.

Word + Excel + Powerpoint

Tento balík je určený práve pre tých, ktorí si chcú okrem Wordu a Excelu zlepšiť svoje vedomosti aj v oblasti práce s programom PowerPoint. Ten je zameraný na tvorbu prezentácií. Naučíte sa ako vytvoriť zaujímavú prezentáciu podľa vlastných predstáv ako aj zvládnuť jej prezentovanie.

Word + Excel + Outlook

Pod vedením skúseného lektora Vám predstavíme Word a Excel tak, aby ste dokázali čo najviac využívať ich ponúkané funkcie. Následne Vám predstavíme ako sa dá efektívne pracovať s Outlookom a vyťažiť z neho maximum.

Excel + Powerpoint + Outlook

Táto kombinácia programov Vám zdokonalí prácu s dátami v Exceli, predstaví interaktívnu tvorbu prezentácií a naučí Vás v Outlooku robiť oveľa viac vecí, než len posielať emaily. Kurz je určený pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť prípadne zlepšiť v danej problematike.

Word + Excel

Táto kombinácia Vám zlepší Vaše vedomosti v práce s programami Microsoft Word a Microsoft Excel. Je určená pre užívateľov, ktorí si chcú zjednodušiť svoju prácu a ušetriť tak drahocenný čas. V tomto kurze Vám ukážeme, ako s programami efektívne pracovať a naplno ich využívať.

Word + Powerpoint

V prípade, že máte záujem o prácu s textom a jeho následné doplnenie o grafické objekty a vytváranie prezentácií je kombinácia programov MS Word a MS PowerPoint určená práve pre Vás. Na tomto kurze Vás naučíme užitočne využívať funkcie a ukážeme Vám tipy, ako s nimi čo najefektívnejšie pracovať.

Word + Outlook

V kurze Vás oboznámime, ako pracovať s najrozšírenejším textovým editorom na svete. Ukážeme Vám jeho funkcie a nástroje. Taktiež sa oboznámite s programom Outlook, ktorý je štandardom pri vnútropodnikovej komunikácii. Dokáže nie len posielať e-maily, ale aj organizovať Váš pracovný čas, stretnutia, mítingy a mnoho ďalších činností.

Excel + Powerpoint

V Exceli Vás okrem iného naučíme vytvárať a spracovávať tabuľky, grafy , obrázky, importovať dáta a formátovať hárky. Po absolvovaní kurzu si zvládnete upraviť všetky dokumenty podľa Vašich predstáv. Pri tvorbe prezentácií sa naučíte, ako využívať mnohostranné funkcie v PowerPointe, ako aj vytvárať pútavé a vizuálne príťažlivé prezentácie.

Excel + Outlook

Podobne ako Excel aj Outlook patrí medzi najpoužívanejšie programy na svete. Tento kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s tabuľkovým kalkulátorom a programom na komunikáciu a časový manažment.

Powerpoint + Outlook

Program PowerPoint poskytne účastníkovi tohto kurzu všetky potrebné informácie k tomu, aby vedel vytvoriť kvalitné a obsahovo pútavé prezentácie. Predstavíme Vám nástroje, ako sú prechody a animácie. V programe Outlook účastníci spoznajú techniky pre organizovanie kontaktov, správ, kalendára ako aj správne dohliadať na termíny svojich úloh. Bude pre Vás pripravená verzia 2019, v porovnaní s predchádzajúcimi verziami nedochádza k významným zmenám.

Balík Expert

Word + Excel

Balík Microsoft Word a Microsoft Excel na úrovni Expert je určený pre tých, ktorí si chcú zvýšiť svoje znalosti a zručnosti v týchto programoch na profesionálnu úroveň. Po absolvovaní tohto balíka ovládate všetky funkcie programov Word a Expert a ste schopní ich efektívne a naplno využívať.

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

VEDEL SI

…že môžeš získať balík kurzov
ÚPLNE ZDARMA

vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa?