BRAIN:IT Academy je prvým akreditovaným školiteľom ISTQB® Certified Tester Foundation Level 4.0 na Slovensku

V čom nová verzia lepšia oproti tej predchádzajúcej?

Samotné ISTQB označuje túto verziu 4.0 ako vzrušujúci míľnik v testovaní softvéru. Nová certifikácia ISTQB® Certified Tester Foundation Level 4.0 (CTFL) predstavuje základný kameň pre nadobudnutie základných testovacích znalostí, ktoré možno aplikovať na scenáre v reálnom svete. Nový sylabus v4.0 vychádza zo základnej úrovne v3.1 a sylabov Agile Tester 2014 s obohatením o nové poznatky tak, aby pre kandidátov ašpirujúcich na získanie certifikácie CTFL v4.0 predstavovala táto nová verzia zlepšenie testerských zručností a porozumenia súvislostí v testovaní softvéru. Nová verzia vás pripraví pre úspešnú kariéru v tomto rastúcom a dynamickom odvetví testingu.

ISTQB CTFL v4.0 prináša niekoľko významných zmien, ktoré zdôrazňujú dôležitosť spolupráce, lepšieho odhadu a definujú rozmedzia parametra kvality.  Zásadné zmeny zavedené v osnovách CTFL v4.0 odrážajú záväzok ISTQB zostať v popredí pokroku v testovaní softvéru. Takáto aktualizácia pripraví kandidátov na riešenie výziev moderných projektov vývoja softvéru a zároveň im poskytne pevný základ v základných princípoch testovania.

Ukážeme vám konkrétne zmeny vo vzdelávacích cieľoch medzi osnovami CTFL 3.1 a CTFL v4.0, aby boli zrozumiteľné zmeny pre potenciálnych účastníkov kurzu ISTQB.

 

Kapitola Čo je nové, doplnené? (v4 verzus v3)
Kapitola 1: ZÁKLADY TESTOVANIA
 • Ciele testovania
 • Testovacie činnosti a úlohy
 • Zmenený súbor zručností
 • Tímový prístup
Kapitola 2: TESTOVANIE V RÁMCI ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝVOJA SOFTVÉRU
 • Vplyv životného cyklu vývoja softvéru na testovanie
 • DevOps a testovanie
 • Princíp shift-left
 • Retrospektívy a zlepšovanie procesov
Kapitola 3: STATICKÉ TESTOVANIE
 • Častá spätná väzba
 • Zabránenie zlyhaniam a defektom namiesto ich detekcie
Kapitola 4: TESTOVACIA ANALÝZA A NÁVRH TESTOV
 • Testovanie a pokrytie vetiev
 • Testovanie založené na kontrolných zoznamoch
 • Spoločné písanie užívateľských scenárov
 • Akceptačné kritéria
 • Vývoj riadený akceptačnými testami
Kapitola 5: MANAŽMENT TESTOVACÍCH AKTIVÍT
 • Plánovanie iterácií a vydaní
 • Techniky pre odhadovanie
 • Testovacia pyramída
 • Testovacie kvadranty
Kapitola 6: TESTOVACIE NÁSTROJE
 • Nástroje DevOps
 • Nástroje spolupráce

Zdroj: https://castb.org/en/blog-eng/istqb-ctfl-v4.0-syllabus-an-exciting-milestone-in-software-testing, online 31.1.2024