Porovnanie PRINCE2, PMI a IPMA

Celkovo vzaté, PRINCE2, PMI a IPMA sú rôzne modely projektového riadenia, ktoré majú svoje vlastné výhody a nevýhody. Výber modelu, ktorý sa má použiť, závisí od konkrétnych požiadaviek projektu a cieľov organizácie. Každý z týchto modelov by mal byť prispôsobený konkrétnym potrebám projektu, ktorého sa týka.

Všetky tieto modely projektového riadenia sú používané v rôznych organizáciách na celom svete. Tieto modely sa líšia v prístupe, ktorý používajú na riadenie projektov a ich hlavných zameraniach.

PRINCE2

-je projektový riadiaci model pôvodom z Veľkej Británie, ktorý sa zameriava na riadenie projektov pomocou sérií procesov a na riadenie rizík a kvality projektu. Navyše, PRINCE2 poskytuje robustný rámec, ktorý umožňuje projektovým riaditeľom sledovať pokrok projektu a zabezpečiť, aby sa projekt dokončil včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

PMI

-popisuje procesynajlepšie praktiky založené na štandardoch, ktoré zahŕňajú riadenie projektových procesov, rizík, kvality a zainteresovaných strán. Tieto štandardy sa používajú po celom svete a považujú sa za kľúčové pre úspešné riadenie projektov.

IPMA

-je globálna organizácia so sídlom v Európe, ktorá sa popisuje súbor spôsobilostí pre rozvoj schopností a kompetencií projektových tímov a poskytuje programy pre certifikáciu projektových riaditeľov, manažérov a tímov. Aj keď IPMA vyniká v oblasti riadenia rizík a kvality, jeho hlavnou silou je vývoj schopností a kompetencií.

Hlavné rozdiely

  • PMI a IPMA sa zameriavajú na rozvoj schopností a certifikáciu projektových riaditeľov. PRINCE2 sa zatiaľ zameriava na procesy projektového riadenia.
  • PMI a IPMA sa viac zameriavajú na globálne perspektívy projektového riadenia. Zameraním PRINCE2 sú skôr však miestne a regionálne potreby.
  • PRINCE2 a PMI majú obidva prístup k riadeniu projektov s jasnými začiatkami a koncami. Projektové riadenie IPMA sa sústredí na kontinuálne procesy.
  • PMI a IPMA majú podobné prístupy k riadeniu rizík a kvality, zatiaľ čo PRINCE2 má vlastné procesy riadenia rizík a kvality.
  • PMI a IPMA sa častejšie používajú v Severnej Amerike a Európe. PRINCE2 sa používa skôr v Európe a Ázii.

Hlavnými rozdielmi medzi týmito prístupmi k projektovému riadeniu:

  • zameranie (kompetencie vs. štandardy vs. fázový rámec),
  • prístup (flexibilný vs. štandardizovaný),
  • oblasti dôrazu (osobnosť vs. procesy vs. fázový riadiaci rámec).

Vyberanie medzi týmito prístupmi závisí od potrieb a preferencií organizácie alebo projektu.

Picture of Nikola Mozolová

Nikola Mozolová

Byť kreatívnou ma robilo šťastnou už od malička a táto charakterová črta mi ostala do dnes. Študovať manažment mi umožňuje svoju kreatívnu stránku ďalej rozvíjať. Preto sa snažím využiť svoj potenciál a preniesť ho do textov a príspevkov, ktoré oslovia čitateľov. Mojou úlohou a cieľom je dostať k správnym ľudom hodnoty, kultúru a produkty našej firmy.