Chceš sa zadarmo vzdelávať?

PREPLAŤ SI KURZ CEZ PROJEKT - ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

PREPLAŤ SI KURZ CEZ PROJEKT – ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Určený je pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných a pre ľudí na materskej/rodičovskej dovolenke. Cieľom je podporiť zamestnanosť, zamestnatelnosť a adaptabilitu osôb z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie a vzdelávania. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný ako nezamestnaný, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť.

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete TU.

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete TU.